poprzednie następne

Zadania tekstowe

pomocy

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisywał świst Galileusz

Zad.1
Cenę towaru obniżono o p%. O ile procent należałoby podwyższyć nową cenę tego towaru, aby cena końcowa była równa cenie początkowej.
Zad.2
Rozwiąż w liczbach całkowitych równanie: (x+1)(y-1)=2

Zad.3

Na okręgu o promieniu 1 opisanym na prostokącie ABCD obrano dowolny punkt M. Udowodnij, że:

|MA|²+|MB|²+|MC|²+|MD|²=8

Zad.4
Rozwiąż w liczbach całkowitych równanie: (x+1)(y-2)=2
Zad.5
W prostokącie ABCD obrano na przekątnej AC dowolny punkt E. Wykaż, że trójkąty ABE i ADE mają równe pola.