poprzednie następne  
Zadania tekstowe

pomocy

Między duchem a materią pośredniczy matematyka Hugo Steinhaus

Zad.1
W gimnazjum liczba wszystkich uczniów zmniejszyła się o 10%, zaś udział uczennic zwiększył się z 50% do 55% całej społeczności uczniowskiej. Czy liczba uczennic zmniejszyła się, czy zwiększyła i o ile procent ?
Zad.2

W czworościanie ABCD krawędzie AB i CD są równej długości. Niech K, L, M, N będą środkami odpowiednich krawędzi czworościanu AD, BD, BC i AC. Udowodnij, że prosta KM i LN przecinają się pod kątem prostym.