Wielościany foremne
Bryły platońskie

wielościan foremny,
bryła platońska

wielościan wypukły o ścianach foremnych i przystających, którego każdy wierzchołek należy do takiej samej liczby ścian


czworościan
tetraedr


sześcian
heksaedr

ośmiościan
oktaedr

dwunastościan
dodekaedr

dwudziestościan
icosaedr
strona nawigacyjna geometrii przestrzennej...
© J.Małczak , w tej części pracy wykorzystano: applet Polyhedra  napisany przez  Gian Marco.Todesco