Matematyka dla gimnazjalistów

mgr Jolanta Małczak
nauczyciel matematyki, gimnazjum nr 3 w Zawierciu
Geometria

funkcje...
wyrażenia algebraiczne
zadania...© Jolanta Małczak , w pracy wykorzystano: applet Geometry © 1997 D.E.Joyce Clark University; applet CabriJava
applet Polyhedra  ©  Gian Marco Todesco         puzzle on line http://www.univie.ac.at/future.media/moe/
programowanie: Mateusz Małczak