Rysunek obok przedstawia wykres funkcji liniowej w postaci  y=ax+b. Zmieniając wartość parametrów a i b sprawdź zachowanie wykresu funkcji.

Terminologia
wykresem funkcji liniowej jest prosta
współczynnik przy zmiennej x nazywamy współczynnikiem kierunkowym
wyraz wolny we wzorze funkcji nazywamy przesunięciem
pomocy

poprzednie następne