Bryły obrotowe

 

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza Albert Einstein

Walec ...
kula
stożek ...
testy ...
strona nawigacyjna geometrii przestrzennej ...

© J.Małczak , w pracy wykorzystano: applet Geometry © 1997 D.E.Joyce Clark University; applet CabriJava
                                                                    puzzle on line http://www.univie.ac.at/future.media/moe/