Geometria

 

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza Albert Einstein

Bryły obrotowe ...
Graniastosłupy i ostrosłupy
Wielościany foremne ...
Wielokąty
strona główna

 

© J.Małczak , w pracy wykorzystano: applet Geometry © 1997 D.E.Joyce Clark University; applet CabriJava
                                                                    applet Polyhedra  napisany przez  Gian Marco.Todesco